باکت الواتور

مکانیزم این سیستم بسیار ساده است.ودر اصل از هم پیوستن کاسه ها (قاشقک ها )به یک زنجیر و یا تسمه تشکیل شده است در پاشنه الواتور (بالای الواتور )مواد تخلیه میشود.تخلیه مواد در انتهای الواتور میتواند بر اثر نیرو گریز از مرکز و یا نیروی گرانش انجام پذیرد.

 

Tags: No tags

یک نظر اضافه کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *