بررسی نحوه عملکرد انواع سرند سنگ شکن به همراه توری

 

هرجا که نیاز به تفکیک و جداسازی مواد است، از دستگاهی به نام سرند استفاده می شود. سرندها در صنعت خردایش از دستگاه های پرکاربرد محسوب می شوند.

 

اساس کار سرند ساده در صنعت خردایش مواد و کانی ها

بررسی نحوه عملکرد انواع سرند سنگ شکن به همراه توریبرای بررسی عملکرد سرند سنگ شکن در صنعت خردایش باید اطاعاتی در مورد اساس کار سرندها بدانید. اساس کار سرند ساده به این صورت است که یک یا چند صفحه توری به صورت شیب دار بر روی قاب نصب می شود. قاب بر روی فنرهایی قرار می گیرند.
از داخل قاب سرند یک یا دو محور (شفت) عبور می کند که دارای وزنه گریز از مرکز یا لنگی می باشد. این وزنه عامل اصلی ایجاد کننده حرکت ارتعاشی در سرند است.
نیروی لازم برای به حرکت درآوردن محور یا شفت سرند از طریق الکتروموتور تامین می شود. وجود توری ها در سطح سرند باعث می شود موادی که سایز آنها از سایز مش یا سوراخ توری کوچکتر است، عبور کند. موادی که اندازه بزرگ دارند به سمت جلو حرکت کنند و از سطح سرند خارج شوند.
ارتعاش منظم ایجاد شده در تمامی بخش های توری ایجاد می گردد. وجود کمک فنرهای بسیار قوی در دو طرف سرند موجب  می شود ارتعاش تنها در بخش جداسازی و توری ها بماند. این ارتعاش به شاسی و پایه سرند منتقل نمی شود.
سرندهای سنگ شکن با توجه به نیاز و فرایند دانه بندی مواد در یک تا چهار طبقه ساخته می شود. طبقات به گونه ای نصب می شوند که مش های آنها از بالا به پایین کوچک می شود.

 

تفاوت سرند تک محوره با دومحور

جهت افزایش ظرفیت تفکیک و جداسازی از سرندهای دومحوره استفاده می شود. دومحوره بودن سرند سبب می شود مکانیزم و نحوه حرکت توری ها نسبت به تک محوره تغییر نماید. در سرندهای دو محوره توری های سرند به صورت خطی و در سرندهای تک محوره توری به صورت دایره ای حرکت می کند.

 

روش های تولید ارتعاش در سرندهای تک محوره و دو محور

روش های مختلفی جهت تولید ارتعاش وجود دارد. در سرندهای دومحوره (هر محور دارای دولنگی می باشد.) بسته به محل قرار گرفتن لنگی های دو محور در حرکت، حرکت نوسانی با دامنه مشخص ایجاد می شود.

لنگی های موجود در محورها به طور متناوب با توجه به محلی که وزنه ها در حرکت در چه محلی قرار می گیرند، حرکت نوسانی ایجاد می شود.
در سرندهای تک محوره، حرکت به صورت دایره ای شکل می باشد. تفاوت دیگر سرند تک محوره با دومحوره این است که ارتعاش در دومحوره بسیار شدید می باشد. این قدرت ارتعاش باعث آسیب زدن به دستکاه سرند می شود.

 

چرا سرند مرتعش می شود

دلیل ارتعاش سرند این است که اطمینان حاصل شود از اینکه تمام مصالح روی آن با توری برخورد داشته باشند و بر روی دستگاه شکن بریزند. با لرزش توری ها، سنگ دانه ها بر روی آن به بالا و پایین خواهند پرید.

این بدان معنی است که تا زمانی که سنگ شکن طول توری را طی کرده باشد، حداقل باید یک بار این امکان را داشته باشد که با توری برخورد داشته باشد تا بتواند از درون آن نفوذ کند.

اگر سنگ دانه ها کوچک باشند، از توری رد می شوند. اگر بزرگتر باشند امکان رد شدن نخواهند داشته و از انتهای توری اول سرند خارج خواهند شد.