باکت الواتور

مکانیزم این سیستم بسیار ساده است.ودر اصل از هم پیوستن کاسه ها (قاشقک ها )به یک زنجیر و یا تسمه تشکیل شده است در پاشنه الواتور (بالای الواتور )مواد تخلیه میشود.تخلیه مواد در انتهای الواتور میتواند بر اثر نیرو گریز از مرکز و یا نیروی گرانش انجام پذیرد.

 

راک اند راک

این دستگاه جهت خردایش مصالح ریزدانه ۳۰تا ۶میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد.محصول این دستگاه ۶تا۰میلیمتر در حدود ۳۰تا۲۵تن در ساعت در شرایط ایده آل می باشد.تولید محصول در این دستگاه توسط ضربه چکش های در حال چرخش با سرعت زیاد حول محوری عمودی است.