توضیحات پروژه

آشنایی با سیکلون غبارگیر در خطوط سنگ شکن و معادن

 

از دستگاه سیکلون غبار گیر در بخش های پایانی خطوط سنگ شکن که سایز و اندازه دانه ها به نسبت و بر حسب نیاز کوچک می شود استفاده می گردد.

با توجه به وجود ذرات متعدد و فشرده گرد و خاک در کنار یکدیگر و درون محصول، نیاز است تا به وسیله سیستم و دستگاهی خاص، این گرد و غبار گرفته شده و محصول پاکسازی شود.

سیکلون، یک دستگاه غبارگیر است که در مکان های مختلف استفاده می شود. این دستگاه در معادن و در فرآیندهای خطوط سنگ شکن کاربرد فراوانی دارد.

 

نحوه کار سیکلون غبار گیر

آشنایی با سیکلون غبار گیر در خطوط سنگ شکنروش کار به این صورت است که سیکلون برای جذب ذرات گرد و غبار تا اندازه های محدوده 20 میکرون، قبل از فیلترهای کیسه ای در سنگ شکن قرار می گیرد.

این دستگاه سایر ذرات با اندازه های کوچک تر از محدوده گفته شده را به درون فیلترها عبور می دهد.

سیکلون ها بنابر کاربرد و استفاده دارای اندازه های مختلف و متفاوتی هستند. این اندازه ها نشان دهنده ظرفیت کاری انجام شده توسط آنها است.

در برخی صنایع از چند سیکلون به صورت موازی با یکدیگر به منظور بازدهی بهتر استفاده می شود.

غبارگير سيکلونی معمولا زمانیکه بار غبار هوای ورودی به فيلترهای کيسه ای بيش از ظرفيت آنها باشد قبل از غبارگير کيسه ای از سيکلون برای کاهش بار غبار استفاده می گردد.

برای جذب ذراتی که ابعاد آنها حداقل 20 ميکرون باشد و ذرات کوچکتر معمولاً همراه هوای خروجی از سيکلون خارج می شود، کاربرد دارد.

 

راندمان غبارگیر سیکلونی

در شرايط معمولی راندمان سيکلون ها حدوداً 85 % می باشد. که بستگی به شرايط مختلفي از جمله ميزان و ابعاد ذرات معلق، سرعت هوا و ابعاد و طرح سيکلون دارد.

در مواردي که حجم هوای مورد تصفيه بالا باشد جهت افزايش دبی هوای عبوری از غبارگير بدون اينکه فشار افت زيادی داشته باشد از چند سيکلون بصورت موازی استفاده می شود.

  • افت فشار در اين دستگاه ها حدوداً 80 الي 150 ميلی متر آب می باشد. این فشار به نوع سيکلون و سرعت تصفيه در سطح مقطع سيکلون بستگی دارد.
  • سرعت تصفيه در سطح مقطع ( مؤلفه عمودی جريان هوا ) معمولاً بين 2 تا 4/5 متر بر ثانيه انتخاب می گردد. افزايش اين مؤلفه با افزايش راندمان و افت بيشتر فشار همراه است.
  • سرعت جريان هوا در داخل سيکلون که برابر با سرعت ورودي آن فرض می شود معمولاً بين 20 الي 25 متر بر ثانيه انتخاب می شود. افزايش اين سرعت به بيش از 30 متر بر ثانيه و يا کاهش آن به کمتر از 15 متر بر ثانيه باعث افت قابل ملاحظه راندمان می گردد.

 

از سیکلون یا غبارگير سیکلونی در چه مواقعی استفاده می شود
  • در زمانی که بار غبار هوای ورودی به فيلترهای کيسه ای بيش از حد آنها باشد قبل از غبارگير کيسه ای از سيکلون برای کاهش بار غبار استفاده می گردد.
  • زمانی که ذرات معلق در هوا دارای جرم حجمی بالا باشد.
  • در مواقعی که ذرات معلق درشت باشد.