دانستنی هایی درباره رولیک برگشت نوار نقاله

 

نمایی سه بعدی از رولیک برگشت نوار نقالهرولیک برگشت (Return roller) در قسمت برگشت نوار نقاله، از قسمت تخلیه بار به قسمت بارگیری استفاده می شوند. وظیفه اصلی این رولر ها نگه داشتن نوار بازگشتی است که به دو صورت افقی و V شکل اجرا می شود. تیپ V شکل برای تحمل نوار های سنگین مناسب تر است.
در صورت وجود ذرات ساینده بر روی نوار و به جهت جلوگیری از آسیب دیدن آنها، از رولیک های برگشت با رینگهای لاستیکی استفاده می شود. رینگ های لاستیکی روی بدنه آن ها با فاصله نصب شده اند و به ریزش مواد ساینده و دور شدن از تسمه نقاله نیز کمک می کنند.

 

محل قرارگیری رولیکهای برگشت

محل قرارگیری آنها، زیر چهارچوب نوار نقاله می باشد. آنها در قسمت برگشت نوار نقاله، از قسمت تخلیه بار به قسمت بارگیری استفاده می شود.

نمایی کلی از یک رولیک برگشتمسیر مستقیم تسمه نوار نقاله از جنس نوعی متریال می باشد که وقتی متریال چسبناک می شود، به راحتی به سطح تسمه نوار نقاله بچسبد. در این حالت، متریال روی رولیکهای برگشتی ته نشین می شود. که پس از آن وزن اضافه نامتقارنی به رولیک وارد می شود.

بدین ترتیب، استهلاک تسمه نوار نقاله بالا رفته و نیروهایی به سمت محرک وارد شده که باعث حرکت تسمه نوار نقاله به کنار مسیر اصلیش می شود.
این نوع مدل با حلقه های لاستیکی فاصله دار باعث کم شدن فشارهای بسیاری می شود که بصورت تدریجی در شرایط خاص به سطح تسمه نوار نقاله وارد می شوند. این حلقه ها محکم، ضد سایش ومقاوم به ضربه بوده و با فاصله مونتاژ می شوند.

رینگهای لاستیکی با سرهای بیضی در بخش میانی رولیک استفاده می شوند. آنها معمولاً فشاری به وسط تسمه نوار نقاله وارد کرده و باعث جدا شدن مواد از سطح آن می گردد.

رینگ های لاستیکی صاف نیز در بخش های انتهایی رولیک بکار گرفته می شوند. آنها لبه های تسمه نوار نقاله را نگه می دارند. در مواردی از انحراف کم تسمه نوار نقاله جلوگیری می کند.

 

وظیفه رولیک برگشت

وظیفه و نقش رولیک برگشت در نوار نقالهوظیفه اصلی رولیک برگشت نگه داشتن نوار بازگشتی است که به دو صورت افقی و V شکل اجرا می شود. تیپ V شکل برای تحمل نوار های سنگین مناسب تر است.

رولیک های برگشت V از انواع رولیک های برگشت و نوعی از رولیک های لاستیک دار می باشند. آنها معمولا به صورت دوتایی و قرینه در عرض نوار نقاله ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

چیدمان لاستیک ها در یک سر لاستیک های تخت به هم چسبیده مانند رولیک ضربه گیر می باشد. در سر دیگر لاستیک های بیضی با اسپیسرهای بینشان قرار دارند.

 

تولید رولیک برگشت

در هنگام تولید رولیک برگشت این مورد در نظر گرفته می شود که در صورت وجود ذرات ساینده بر روی نوار و به جهت جلوگیری از آسیب دیدن آن ها، از رولیک های برگشت با رینگ های لاستیکی استفاده می شود.

تولید رولیک برگشت با رینگ های لاستیکی روی بدنه ی آن ها به صورتی است که با فاصله نصب شده اند و به ریزش مواد ساینده و دور شدن از تسمه نقاله نیز کمک می کنند.