رولیک برگشت

توسط |2022-02-02T11:05:15+00:00|نوار نقاله|

دانستنی هایی درباره رولیک برگشت نوار نقاله   رولیک برگشت (Return roller) در قسمت برگشت نوار نقاله، از قسمت تخلیه بار به قسمت بارگیری استفاده می شوند. وظیفه اصلی این رولر ها نگه داشتن نوار بازگشتی است که به دو صورت افقی و V شکل اجرا می شود. تیپ V شکل برای تحمل نوار های